Dodatkowy Termin testu onSET - 21.11.19


Stypendia DAAD 2020/21 - A K T U A L N O Ś C I / A K T U E L L E SDodatkowy Termin testu językowego w formie komputerowej onSET

Dodatkowy Test onSET z jęz. niemieckiego oraz angielskiego do celów aplikacji o stypendium DAAD odbędą się w dniach następnych


Czwartek, 21.11.2019 – godz. 19:00 – 20:00 p.m.


 w Collegium Paderevianum, al. Mickiewicza 9b, Sala 403
(= Wydział Filologiczny UJ, budynek B)


Kandydaci posiadający certyfikat upoważniający do podjęcia studiów w Niemczech (DSH, ZOP, GDS, KDS, DSD II, TestDaf (co najmniej 4 punkty w każdej części testu) lub certyfikaty ÖSD C1, ÖSD C2, niemiecka lub austriacka matura (np. w bilingwalnym liceum) nie muszą zdawać testu onSET, tylko załączają kopię świadectwa do wniosku o stypendium.

Test onSET (dawniej OnDAF) może zaliczyć nie tylko w Krakowie, ale także w innych miejscach Polski i całego świata.

Sam test trwa 40 minut, ale prosimy zaplanować około 60 minut na całą procedurę. Konieczne jest uprzednie elektroniczne zgłoszenie chęci do udziału w teście onSET.

Rejestracja wymaga posiadania indywidualnego kodu "TAN". Kody przyznają lektorzy DAAD w Krakowie (adresy mailowe podane w prawym górnym rogu na stronie www.daad-krak.blogspot.pl.) Można również napisać do nas bezpośrednio:

anastasia.telaak@uj.edu.pl - Lektorka DAAD w Instytucie Filologii Germanskiej na UJ

nick.meister@up.krakow.pl – Lektor DAAD w Instytucie Filologii Germanskiej na UP Kraków

W związku z tym należy:

- Podać program stypendialny, o który dana osoba chce się ubiegać oraz rok & kierunek studiów i uczelnię.
- Liczyć się z tym, że rozpatrzenie wniosku może trwać nawet kilka dni.
- Złożyć zamówienie kodu TAN tylko u jednego lektora.
- W dniu testu należy okazać ważny dowód osobisty lub paszport oraz.
- Proszę zabrać ze sobą swoje dane logowania / rejestracyjne w onSET.

Rejestrację na test językowy dokonuje się poprzez stronę www.onset.de. 

Terminy testu językowego onSET 2019


Stypendia DAAD 2020/21 - A K T U A L N O Ś C I / A K T U E L L E S


 

Terminy testu językowego w formie komputerowej onSET

Test onSET z jęz. niemieckiego oraz angielskiego do celów aplikacji o stypendium DAAD odbędą się w dniach następnych

 

Piątek, 18.10.2019 – godz. 15:00


Piątek, 08.11.2019 – godz. 15:00


 w Collegium Paderevianum, al. Mickiewicza 9b, Sala 403

(= Wydział Filologiczny UJ, budynek B)

 

Kandydaci posiadający certyfikat upoważniający do podjęcia studiów w Niemczech (DSH, ZOP, GDS, KDS, DSD II, TestDaf (co najmniej 4 punkty w każdej części testu) lub certyfikaty ÖSD C1, ÖSD C2, niemiecka lub austriacka matura (np. w bilingwalnym liceum) nie muszą zdawać testu onSET, tylko załączają kopię świadectwa do wniosku o stypendium.

Test onSET (dawniej OnDAF) może zaliczyć nie tylko w Krakowie, ale także w innych miejscach Polski i całego świata.

Sam test trwa 40 minut, ale prosimy zaplanować około 60 minut na całą procedurę. Konieczne jest uprzednie elektroniczne zgłoszenie chęci do udziału w teście onSET.

Rejestracja wymaga posiadania indywidualnego kodu "TAN". Kody przyznają lektorzy DAAD w Krakowie (adresy mailowe podane w prawym górnym rogu na stronie www.daad-krak.blogspot.pl.) Można również napisać do nas bezpośrednio:

anastasia.telaak@uj.edu.pl - Lektorka DAAD w Instytucie Filologii Germanskiej na UJ

nykmax@gmx.de – Lektor DAAD w Instytucie Filologii Germanskiej na UP Kraków

W związku z tym należy:
- Podać program stypendialny, o który dana osoba chce się ubiegać oraz rok & kierunek studiów i uczelnię.
- Liczyć się z tym, że rozpatrzenie wniosku może trwać nawet kilka dni.
- Złożyć zamówienie kodu TAN tylko u jednego lektora.
- W dniu testu należy okazać ważny dowód osobisty lub paszport oraz.
- Proszę zabrać ze sobą swoje dane logowania / rejestracyjne w onSET.

Rejestrację na test językowy dokonuje się poprzez stronę www.onset.de. 

Funkcja rezerwacji zostanie aktywowana w piątek, 11.10.19, od 2 p.m.

Stypendia DAAD 2020/21


A K T U A L N O Ś C I / A K T U E L L E SZBLIŻAJĄ SIĘ TERMINY APLIKACJI O STYPENDIA DAAD 2020/21


Szanowni Państwo,

faza aplikacji o stypendia DAAD dla 2020/20 jest już otwarta.

Aby poinformować się o programie stypendialnym jak również o studiowaniu w Niemczech, zapraszam serdecznie na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dwa razy w październiku 2019:

czwartek, 10. października 2019 o godz. 19 00 PM
Goethe-Institut Kraków
Rynek Głowny 20

oraz

środa, 16. października 2019 o godz. 17 00 PM
Uniwersytet Jagiellonski
Collegium Paderevianum (budynek B), 2. piętro, sala 208
al. Mickiewicza 9b


Zapraszamy także na cykl webinariów i sesji Q&A pt. "Stypendia DAAD do Niemiec - Wszystko, co powinniście wiedzieć". 
Webinaria skierowane są do studentów, absolwentów i doktorantów, a także pracowników biur współpracy z zagranicą polskich uczelni i wszystkich osób zainteresowanych programami stypendialnymi DAAD. 


Cykl obejmować będzie trzy spotkania. Można wziąć udział w wybranych wydarzeniach lub zarejestrować się na wszystkie:
 
15 października, godz. 15.00: 
Stypendia DAAD do Niemiec: możliwości, zasady, terminy

24 października, godz. 15.00: Stypendia na studia typu Master w Niemczech

Szczegółowe informacje i rejestracja:

ttps://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/cykl-webinarow-stypendia-daad-do-niemiec/ 


Informacje można również znaleźć pod poniższymi linkami:

https://www.daad.pl

https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-studentow-i-absolwentow/

https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/najczesciej-zadawane-pytania/


Terminy onSET w październiku i listopadzie zostaną ogłoszone wkrótce.

Jeśli czy są określone pytania, można skontaktować się ze mną pod następującym adresem e-mail lub proszę przyjść na moje konsultacje:

anastasia.telaak@uj.edu.pl

konsultacje od 1 października 2019
wtorek o godz. 13:00 – 14:00, IFG, pok. 201 (budynek A)

Zapraszamy i łączymy pozdrowienia,

Lektorka DAAD w Krakowie 
Anastasia Telaak
ACHTUNG !  UWAGA!


W tym tygodniu widzi końcowy egzaminu językowy onSET dla stypendia DAAD 2019/20!

Szanowni Państwo,

Ostatni test onSET z jęz. niemieckiego oraz angielskiego odbędą się w dni

23.11.2018 - godz. 15:00
Test języka niemieckiego do celów aplikacji o stypendium DAAD odbędzie się w formie komputerowej (tzw. onSET)

w Collegium Paderevianum
al. Mickiewicza 9b
Sala 403

Kandydaci posiadający certyfikat upoważniający do podjęcia studiów w Niemczech (DSH, ZOP, GDS, KDS, DSD II, TestDaf (co najmniej 4 punkty w każdej części testu) lub certyfikaty ÖSD C1, ÖSD C2, niemiecka lub austriacka matura (np. w bilingwalnym liceum) nie muszą zdawać testu onSET, tylko załączają kopię świadectwa do wniosku o stypendium.

Test onSET (dawniej OnDAF) może zaliczyć nie tylko w Krakowie, ale także w innych miejscach Polski i całego świata.

Sam test trwa 40 minut, ale prosimy zaplanować około 60 minut na całą procedurę.Konieczne jest uprzednie elektroniczne zgłoszenie chęci do udziału w teście onSET.

Rejestracja wymaga posiadania indywidualnego kodu "TAN". Kody przyznają lektorzy DAAD w Krakowie (adresy mailowe podane w prawym górnym rogu na stronie www.daad-krak.blogspot.pl.) Można również napisać do mnie bezpośrednio:

anastasia.telaak@uj.edu.pl

W związku z tym należy:
- podać program stypendialny, o który dana osoba chce się ubiegać oraz rok&kierunek studiów i uczelnię.
- liczyć się z tym, że rozpatrzenie wniosku może trwać nawet jeden tydzień.
- złożyć zamówienie kodu TAN tylko u jednego lektora.

Rejestrację na test językowy dokonuje się poprzez stronę www.onset.de. 


Stypendia DAAD dla 2019/20 - ZDARZENIE INFORMACYJNE
Szanowni Państwo,

Aby poinformować się o programie stypendialnym DAAD jak również o studiowaniu w Niemczech i potwierdzenie znajomości języka onSET (niemiecki lub angielski), zapraszam serdecznie na

Zdarzenie informacyjne
30 października 2018 o godz. 17 00 PM
Colegium Paderevianum, sala 203
al. Mickiewicza 9b

Informacji na temat stypendiów oraz na potwierdzenie znajomości języka onSET znajduje się w poniższymi linkami:

https://www.daad.pl
https://www.daad.pl/pl/2018/10/02/zblizaja-sie-terminy-aplikacji-o-stypendia-daad-na-rok-201819/ 
http://daad-krak.blogspot.com/

Jeśli czy są określone pytania, można skontaktować się ze mną pod następującym adresem e-mail lub proszę przyjść na moje konsultacje:

anastasia.telaak@uj.edu.pl
Instytut Filologii Germańskiej, al. Mickiewicza 9a, drugie piętro
konsultacje: wtorek o godz. 17:00 – 18:00, pok. 201 (budynek A)

Uwaga: Ze względu na wyświetlane zdarzenie informacyjne konsultacje wypadać w wtorek, 30.10.18. W pilnych sprawach proszę przyjść na imprezę lub zorganizować oddzielny termin.

Zapraszamy i łączymy pozdrowienia,
Lektorka DAAD w Krakowie 

Anastasia Telaak

A K T U A L N O Ś C I / A K T U E L L E S


Terminy egzaminu językowy onSET dla stypendia DAAD 2019/20

Szanowni Państwo,

najbliższe testy onSET z jęz. niemieckiego oraz angielskiego odbędą się w dniach:

  • 26.10.2018 - godz. 15:00
  • 06.11.2018 - godz. 18:00
  • 23.11.2018 - godz. 15:00

Test języka niemieckiego do celów aplikacji o stypendium DAAD odbędzie się w formie komputerowej (tzw. onSET)

w Collegium Paderevianum
al. Mickiewicza 9b
Sala 403

Kandydaci posiadający certyfikat upoważniający do podjęcia studiów w Niemczech (DSH, ZOP, GDS, KDS, DSD II, TestDaf (co najmniej 4 punkty w każdej części testu) lub certyfikaty ÖSD C1, ÖSD C2, niemiecka lub austriacka matura (np. w bilingwalnym liceum) nie muszą zdawać testu onSET, tylko załączają kopię świadectwa do wniosku o stypendium.

Test OnDAF może zaliczyć nie tylko w Krakowie, ale także w innych miejscach Polski i całego świata.

Sam test trwa 40 minut, ale prosimy zaplanować około 60 minut na całą procedurę.Konieczne jest uprzednie elektroniczne zgłoszenie chęci do udziału w teście onSET.

Rejestracja wymaga posiadania indywidualnego kodu "TAN". Kody przyznają lektorzy DAAD w Krakowie (adresy mailowe podane w prawym górnym rogu na stronie www.daad-krak.blogspot.pl.)
W związku z tym należy:
- podać program stypendialny, o który dana osoba chce się ubiegać oraz rok&kierunek studiów i uczelnię.
- liczyć się z tym, że rozpatrzenie wniosku może trwać nawet jeden tydzień.
- złożyć zamówienie kodu TAN tylko u jednego lektora.

Rejestrację na test językowy dokonuje się poprzez stronę www.onset.de. ZBLIŻAJĄ SIĘ TERMINY APLIKACJI O STYPENDIA DAAD 2019/20


Szanowni Państwo,

faza aplikacji o stypendia DAAD dla 2019/20 jest już otwarta.


Aby poinformować się o programie stypendialnym jak również o studiowaniu w Niemczech, zapraszam serdecznie na

Spotkanie informacyjne

16 października 2018 o godz. 18 00 PM
Goethe-Institut Kraków
Rynek Głowny 20

Informacje można również znaleźć pod poniższymi linkami:

https://www.daad.pl
https://www.daad.pl/pl/2018/10/02/zblizaja-sie-terminy-aplikacji-o-stypendia-daad-na-rok-201819/

Jeśli czy są określone pytania, można skontaktować się ze mną pod następującym adresem e-mail lub proszę przyjść na moje konsultacje:

anastasia.telaak@uj.edu.pl
konsultacje: wtorek o godz. 17:00 – 18:00, pok. 201 (budynek A)

Zapraszamy i łączymy pozdrowienia,
Lektorka DAAD w Krakowie 

Anastasia Telaak